Parasitendrucken

 

Qualitativer und quantitativer Nachweis von Parasitengenomen

 


 

 

 

Zurück => Molekulargenetik

 

Acanthamoeba castellanii-DNA

 

 

 

Babesia-DNA

 

Blastomyces dermatitidis-DNA

 

 

 

Cryptosporidium parvum-DNA

 

 

 

Echinococcus-DNA

 

Entamoeba histolytica-DNA

 

 

 

Giardia lamblia-DNA

 

 

 

Leishmania-DNA

 

 

 

Microsporidien-DNA

 

 

 

Naegleria fowleri-DNA

 

 

 

Plasmodien-DNA (Malaria)

 

 

 

Schistosoma mansonii-DNA

 

 

 

Toxoplasma gondii-DNA

 

Trichomonas vaginalis-DNA

 

Trypanosoma cruzi-DNA

 


 

 

 

Zurück => Molekulargenetik